October 3, 2022

ส.บอลฯรับสมัครเข้าอบรมซีไลเซนส์ เดือนมีนาคม

ส.บอลฯเปิดรับสมัครเข้าอบรม แทงบอลออนไลน์ หลักสูตรซีไลเซนส์ เดือนมีนาคม

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการวางแผนการดำเนินการจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลไว้ตลอดปี 2565 แทงบอลออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับจำนวน แทงบอล ผู้ฝึกสอนที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ทั้งอะคาเดมีและสโมสรอาชีพ

 

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ที่แพร่ระบาดไปทั่ว แทงบอลออนไลน์ โลกและในประเทศไทยเองนั้นก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้แผนการดำเนินการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงเพื่อความปลอดภัยของโค้ชทุกท่าน ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเริ่มดีขึ้น สมาคมฯ จึงเริ่มการดำเนิน แทงบอล การตามแผนที่เคยได้วางแผนไว้ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศไทย จึงมีการจัดการอบรมกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

โดย ตารางการอบรมมีดังนี้

เดือนมีนาคม 2565
1 หลักสูตร ได้แก่ AFC ‘C’ Coaching Certificate Course แทงบอลออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แทงบอล หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แทงบอลออนไลน์ ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 แทงบอล ตามเกณฑ์ และเมื่อผ่านการพิจารณาผู้เข้าอบรมต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ก่อนและหลังการเข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรดังกล่าว แทงบอลออนไลน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท
โดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนใช้งานและส่งเอกสารได้ที่ https://edu.fathailand.org/login

a.ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลง แทงบอลออนไลน์ ทะเบียนสำหรับการสมัครอบรมได้ที่ คู่มือการใช้งานของบุคคลภายนอก (ระบบรับสมัครอบรม)